Beste NAMAC beurs deelnemers,

Het bestuur van de NAMAC heeft na uitgebreid overleg met Expo Houten besloten om de NAMAC beurs van 20 februari 2021 te annuleren.

Op basis van de huidige stand van zaken en de onduidelijkheid hoe de situatie in februari zal verlopen vinden wij het niet verstandig de beurs door te laten gaan.

Voor de duidelijkheid geldt het volgende:

Voor alle deelnemers die reeds gereserveerd en betaald hadden blijft de reservering actief.

Uw betaalde reservering vervalt indien u ons een annulering per e-mail stuurt.
Uw betaalde bedrag wordt dan aansluitend teruggestort op een door u opgegeven rekening.

Alle niet betaalde reserveringen die vanaf januari 2020 t/m juni 2020 via de NAMAC website waren gedaan zijn nu vervallen.

Tot nader bericht kunt u niet via de website, via e-mail of schriftelijk per post reserveren.
Wij verzoeken u vriendelijk om geen e-mails te sturen met vragen of reserveren mogelijk is.

Updates over de beurzen van 10 april 2021 en 6 juni 2021 volgen op de momenten waarop de organisatie meer duidelijkheid heeft over de op dat moment heersende situatie.

Via de NAMAC website en de NAMAC Facebook groep wordt u van de meest actuele ontwikkelingen omtrent de NAMAC beurs op de hoogte gehouden.

Dear NAMAC swap meet participants,

After extensive consultation with Expo Houten, the board of the NAMAC has decided to cancel the NAMAC fair of 20 February 2021.

Based on the current state of affairs, and the uncertainty about how the situation will develop in February, we do not think it wise to allow the swap meet to proceed.

For the sake of clarity, the following applies:

The reservation remains active for all participants who have already booked and paid. Your paid reservation will expire if you send us a cancellation by e-mail. Your paid amount will then be subsequently refunded to an account specified by you.
All unpaid reservations made via the NAMAC website from January 2020 to June 2020 have now expired.

Until further notice, you cannot make a reservation via the website, by e-mail or in writing by post.
We kindly request you not to send e-mails with questions about whether a reservation is possible.

Updates on the swap meets of April 10, 2021 and June 6, 2021 will follow when the organization has more clarity about the current situation.

Via the NAMAC website and the NAMAC Facebook group you will be kept informed of the most current developments regarding the NAMAC swap meet.

Sehr geehrte NAMAC Börsteilnehmer,
Nach eingehender Beratung mit der Expo Houten hat der Vorstand des NAMAC beschlossen, die NAMAC-Börse vom 20. Februar 2021 abzusagen.
Angesichts des aktuellen Zustands und der Unsicherheit darüber, wie sich die Situation im Februar entwickeln wird, halten wir es nicht für sinnvoll, die Börse weiterführen zu lassen.

Aus Gründen der Klarheit gilt Folgendes:
Die Reservierung bleibt für alle Teilnehmer aktiv, die bereits gebucht und bezahlt haben. Ihre bezahlte Reservierung verfällt, wenn Sie uns eine Stornierung per E-Mail senden. Ihr bezahlter Betrag wird dann auf ein von Ihnen angegebenes Konto zurückerstattet.

Alle unbezahlten Reservierungen, die von Januar 2020 bis Juni 2020 über die NAMAC-Website vorgenommen wurden, sind nun abgelaufen.
Bis auf weiteres können Sie nicht über die Website, per E-Mail oder schriftlich per Post buchen.
Wir bitten Sie, keine E-Mails mit Fragen zu senden, ob eine Reservierung möglich ist.

Aktualisierungen der Börsen vom 10. April 2021 und 6. Juni 2021 werden folgen, wenn die Organisation mehr Klarheit über die aktuelle Situation hat.
Über die NAMAC-Website und die NAMAC-Facebook-Gruppe werden Sie über die aktuellsten Entwicklungen in Bezug auf die NAMAC-Börse informiert.

Chers participants à le salon NAMAC,
Après une consultation approfondie avec Expo Houten, le conseil d’administration du NAMAC a décidé d’annuler le salon NAMAC du 20 février 2021.

Compte tenu de l’état actuel des choses et de l’incertitude quant à l’évolution de la situation en février, nous ne pensons pas qu’il soit sage de permettre à la foire de se poursuivre.
Par souci de clarté, ce qui suit s’applique:
La réservation reste active pour tous les participants qui ont déjà réservé et payé. Votre réservation payée expirera si vous nous envoyez une annulation par e-mail. Votre montant payé sera ensuite remboursé sur un compte que vous avez spécifié.

Toutes les réservations impayées effectuées via le site Web du NAMAC entre janvier 2020 et juin 2020 sont maintenant expirées.
Jusqu’à nouvel ordre, vous ne pouvez pas effectuer de réservation via le site Internet, par e-mail ou par écrit par courrier.
Nous vous prions de ne pas envoyer d’e-mails avec des questions sur la possibilité d’une réservation.

Des mises à jour sur les salons du 10 avril 2021 et du 6 juin 2021 suivront lorsque l’organisation aura plus de clarté sur la situation actuelle.
Via le site Web NAMAC et le groupe Facebook NAMAC, vous serez tenu informé des développements les plus récents concernant le salon NAMAC.

Dè beurs!

De NAMAC-beurs in Houten is onder verzamelaars al vele jaren een begrip. Met enige trots kunnen we als vereniging zeggen dat ‘Houten’ de grootste miniatuurautobeurs van Europa is, zéker in een frequentie van zes maal per jaar. Groot? Denk aan ruim een kilometer aan tafels, volgepakt met miniatuurauto’s in alle denkbare schalen en kwaliteiten, van de meest uiteenlopende merken, van splinternieuw tot vele decennia oud.

De NAMAC-beurs trekt bezoekers, maar vooral ook tafelhouders vanuit een groot aantal Europese landen. Mede daardoor is dat aanbod zo enorm breed. Dat zijn soms professionele bedrijven, maar even goed is het belangrijk dat hier volop individuele verzamelaars hun dubbele of anderszins overbodige miniaturen aanbieden.

Het spreekt voor zich dat deze beurs telkens ook vele duizenden bezoekers trekt, waarbij moet worden opgemerkt dat leden van de NAMAC gratis entree hebben. In de huidige situatie is dat even ‘een dingetje’. Grote groepen bij elkaar, vanuit alle windstreken… dat kan nu even niet. We hebben er alles aan gedaan om een beurs te kunnen houden, die geheel voldoet aan alle actuele richtlijnen. Helaas was het ons in 2020 na de eerste beurs in februari niet gegeven nog een beurs te houden.

Voor 2021 staan we bij wijze van spreken in de startblokken om de beurs op een nieuwe, verantwoorde manier te houden. Iedereen begrijpt… dat is slechts gedeeltelijk aan ons. Als beursorganisatie houden wij ons aan de geldende regels, maar die bedenken we niet zelf. Houdt u daarom voor de komende beurzen deze pagina in de gaten. Zodra er iets is te melden over de aankomende beurzen, dan zullen we dat hier doen.

Zo lang de situatie zo onzeker is, spreekt het voor zich dat het niet mogelijk is om tafels te reserveren.

De NAMAC-beursdata voor 2021 zijn:
10 april
19 juni
21 augustus
16 oktober
4 december