Het ligt in de bedoeling van het bestuur van de NAMAC om de geplande beurzen op 17 oktober en 28 november door te laten gaan, in een vorm die volgens de op DAT moment geldende richtlijnen verantwoord is.
Op DIT moment is het nog niet mogelijk voor deze beurzen tafels te reserveren, mede omdat er nog geen toestemming van de overheid is om dergelijke evenementen te organiseren.
In Auto in Miniatuur nr. 4, die medio augustus verschijnt, geven we nadere uitleg over de gang van zaken. Rond die tijd staat deze informatie ook hier op de website.

NAMAC plans to continue with the swapmeets which are scheduled for Octobre 17th and Novembre 28th. We are working on a way to do this, which complies with all the rules for events as they are due by those dates.
At this very moment it is not yet possible to book tables for these meets. This is partly due to the fact that right now our government does not allow us to organise these.
In our magazine ‘Auto in Miniatuur’, which is expected by mid August, we will explain how these swapmeets will be organised. Around the same time this information is also available on this site.

HET LAATSTE NIEUWS

Kleine auto’s, groot nieuws