NAMAC BEURS 28 november

Op dit moment kunnen wij nog geen beslissing nemen over de beurs van 28 november 2020.
Alles zal afhangen van de ontwikkelingen in de komende periode en de mogelijkheden die toegestaan zijn bij de organisatie van beurzen.
Na 8 november 2020 is een overleg gepland met Expo Houten en zal een besluit worden genomen over de beurs van 28 november 2020.
Wij verzoeken u beslist tot die tijd nog geduld te hebben over de voortgang van de beurs.
Ook bij een positief besluit zal de beurs aan alle nieuwe regels en voorwaarden moeten voldoen en een totaal andere opzet en inrichting hebben dan u tot nu toe gewend was.

NAMAC SWAP MEET November 28th

At the moment we cannot make a decision about the fair on 28 November 2020. Everything will depend on the developments in the coming period and the possibilities that are allowed in the organization of trade fairs. After November 8, 2020, a meeting is planned with Expo Houten and a decision will be taken on the fair on November 28, 2020. We ask you to be patient until then about the progress of the fair.
Even with a positive decision, the fair will have to comply with all new rules and conditions and have a completely different set-up and design than you were used to up to now.

DIE NAMAC MODELL-AUTO BÖRSE (28-11-2020)

Derzeit können wir keine Entscheidung über die Börse am 28. November 2020 treffen.

Alles wird von den Entwicklungen in der kommenden Zeit und den Möglichkeiten abhängen, die bei der Organisation von Börsen bestehen.

Nach dem 8. November 2020 wird ein Treffen mit Expo Houten geplant und wird eine Entscheidung über die Börse vom 28. November getroffen.

Wir bitten Sie, bis dahin geduldig über den Fortschritt der Börse zu sein.
Selbst bei einer positiven Entscheidung muss die Börse alle neuen Regeln und Bedingungen einhalten und ein völlig anderes Setup und Design haben, als Sie es bisher gewohnt waren.

SALON NAMAC (28-11-2020)

Pour le moment, nous ne pouvons pas encore prendre de décision concernant le salon du 28 novembre 2020.

Tout dépendra des évolutions de la période à venir et des possibilités qui sont permises dans l’organisation des salons.

Après le 8 novembre 2020, une consultation est prévue avec Expo Houten et une décision sera prise concernant l’exposition le 28 novembre 2020.

Nous vous demandons d’être patient jusque-là sur le déroulement du salon.
Même avec une décision positive, le salon devra se conformer à toutes les nouvelles règles et conditions et avoir une configuration et une conception complètement différentes de celles auxquelles vous étiez habitué jusqu’à présent.

HET LAATSTE NIEUWS

Kleine auto’s, groot nieuws