Contributie

Contributie 2022

De procedure voor de inning van de contributie werkt voor 2022 hetzelfde als vorig jaar.

Iedereen die niet voor 1 december zijn lidmaatschap heeft opgezegd, ontvangt in de tweede helft van december de lidmaatschapskaart voor 2022. De leden die niet automatisch betalen ontvangen daarbij een verzoek de contributie uiterlijk 15 januari te betalen. Alleen de leden die vorige keer met een acceptgiro hebben betaald, krijgen nog zo’n acceptgiro. Voor de leden die een machtiging voor automatische incasso hebben afgegeven: in de laatste weken van 2021 wordt uw contributie afgeschreven. Onderstaand vindt u een overzicht van de tarieven.

Op de lidmaatschapskaart zult u een verschil ontdekken ten opzichte van voorgaande jaren. De pas is nu voorzien van een QR-code. In de nabije toekomst worden daaraan functies gekoppeld, bijvoorbeeld om als lid gratis de beurs te betreden. Op het moment van schrijven geldt dit nog niet. Zowel lidnummer als QR-code zijn alleen geldig na ontvangst van de betaling van de contributie.

Tarieven NL/België 2022 (niet automatisch betalen: 2 euro extra, acceptgiro: 3 euro extra)
Senior lid 30,-
Junior lid 16,-
Huisgenootlid 12,-

 

Membership fee 2021

The procedure for the payment of the members-fee for 2022 will be the same as last year.

Some of our international members pay automatically. Automatic payment will be done in the second halve of December. When you pay manually, we would like to receive payment before January 15th.

This year again, our members get the membershipcards together with the payment request. You will receive the letter sometime towards the end of the year. The cards and membership numbers will only be valid after we have received the payment of the membership fee. The cards will have a QR-code, which will connect to new functions as soon as possible.

Fees Europe 2022
Senior member 48,-
Junior member 39,-
Roommate member 15,-