Contributie

Contributie 2023

De procedure voor de inning van de contributie werkt hetzelfde als vorig jaar.

Iedereen die niet voor 1 december zijn lidmaatschap heeft opgezegd, ontvangt in de tweede helft van december de lidmaatschapskaart. De leden die niet automatisch betalen ontvangen daarbij een verzoek de contributie uiterlijk 15 januari te betalen. Alleen de leden die vorige keer met een acceptgiro hebben betaald, krijgen nog zo’n acceptgiro. Voor de leden die een machtiging voor automatische incasso hebben afgegeven: in de laatste weken van 2023 wordt uw contributie afgeschreven. Onderstaand vindt u een overzicht van de tarieven.

Op de lidmaatschapskaart zult u een verschil ontdekken ten opzichte van voorgaande jaren. De pas is voorzien van een QR-code, waarmee u als lid gratis de beurs kunt betreden.  Zowel lidnummer als QR-code zijn alleen geldig na ontvangst van de betaling van de contributie.

Tarieven NL/België 2023 (niet automatisch betalen: 2 euro extra)
Senior lid 35,-
Junior lid 17,50,-
Huisgenootlid 14,50,-

 

Membership fee 2023

The procedure for the payment of the members-fee will be the same as last year.

Some of our international members pay automatically. Automatic payment will be done in the second halve of December. When you pay manually, we would like to receive payment before January 15th.

This year again, our members get the membershipcards together with the payment request. You will receive the letter sometime towards the end of the year. The cards and membership numbers will only be valid after we have received the payment of the membership fee.The cards have a QR-code, by which you have free access to our fairs.

Fees Europe 2023
Senior member 50,-
Junior member 39,-
Roommate member 14,50