Contributie 2020

Onze leden zijn gewend om tegen het einde van het jaar een brief met acceptgiro te ontvangen, of automatische de contributie van hun bankrekening te zien worden afgeschreven. En als de betaling van de contributie door ons ontvangen en verwerkt was, verzonden wij de lidmaatschapskaarten voor het komende jaar.

Dit jaar gaan we deze procedure veranderen. Iedereen die niet voor 1 december zijn lidmaatschap heeft opgezegd ontvangt rond de jaarwisseling de lidmaatschapskaart voor 2020. De leden die niet automatisch betalen ontvangen daarbij een acceptgiro met het verzoek uiterlijk 15 januari te betalen. Dat kan natuurlijk ook via internetbankieren. Voor de leden die een machtiging voor automatische incasso hebben afgegeven: in de laatste week van 2019 wordt uw contributie afgeschreven. Onderstaand vindt u een overzicht van de tarieven. Deze zijn een paar euro hoger dan vorig jaar, nadat de ledenvergadering daarmee heeft ingestemd.

Op de lidmaatschapskaart zult u een verschil ontdekken ten opzichte van voorgaande jaren. De pas is namelijk voorzien van een barcode. Deze barcode zal voortaan bij de entree van onze beurzen gescand worden. Hiermee is in één oogopslag duidelijk of de contributie is betaald. Zo niet, dan is de clubcard geen geldig entreebewijs voor de beurs.

Tarieven NL/België 2020 (niet automatisch betalen: 3 euro extra)
Senior lid 30,-
Junior lid 16,-
Huisgenootlid 12,-

 

Membership fee 2020

Our members are used to getting a letter at the end of the year with a payment request. After receiving the payment, we did sent the membership cards for the next year. Some of our international members pay automatically. Automatic payment will be done in the second halve of december. When you pay manually, we would lie to receive payment before januari 15th.

This year, our members get the cards together with the payment request. You will receive the letter somewhere around the end of the year. The cards will only be valid after we have received the payment of the membership fee. The cards will have a barcode which will be scanned at the entrance of our fairs. When we didn’t receive payment, the card wil not provide free access to the fair.

The general assembly of members last november decided the fees for 2020  will be raised with a few euro’s.

Fees Europe 2020
Senior member 48,-
Junior member 39,-
Roommate member 15,-