Contributie

Contributie 2024

De ALV heeft voor 2024 de contributie als volgt vastgesteld.

Tarieven NL/België 2024 *1)    
Senior lid                   EUR 39,-
Junior lid                   EUR 20,50 (tot 18 jaar)
Huisgenootlid           EUR 17,50

 

*1) Bij inning via automatische incasso wordt een korting van EUR 2,00 berekend. 

Het lidmaatschap van de NAMAC loopt per kalenderjaar tot wederopzegging. Opzeggingen dienen voor 1 december van het lopende jaar te worden doorgegeven.

Nieuwe leden

Voor nieuwe leden gelden de bovenstaande tarieven. Wanneer in de loop van het jaar een lidmaatschap wordt aangegaan, dan wordt een gedeelte van de tarieven voor de rest van het jaar in rekening gebracht. Bij lidmaatschappen die ingaan na 1 november van het lopende jaar wordt ook direct de contributie voor het volgende jaar gerekend.

Bestaande leden

Leden die niet voor 1 december hun lidmaatschap hebben opgezegd, ontvangen in de tweede helft van december de lidmaatschapskaart voor het volgende jaar. Deze lidmaatschapskaart is voorzien van een QR-code, waarmee u als lid gratis de beurs kunt betreden. Zowel lidnummer als QR-code zijn alleen geldig na ontvangst van de betaling van de contributie.

Leden die geen machtiging voor automatische incasso hebben afgegeven ontvangen met de lidmaatschapskaart het verzoek uiterlijk 15 januari de contributie te betalen. Bij de leden die wel een machtiging voor automatische incasso hebben gegeven wordt half december de contributie voor het volgende jaar afgeschreven.

 

 

Membership fee 2024

The General Meeting of Members has determined the membership fee for 2024 as follows.

Fees Europe 2024
Senior member                    EUR 54,-
Junior member                    EUR 42,- (until 18 y.o.)
Roommate member           EUR 17,50

 

*1) If paid by direct debit, a discount of EUR 2,00 will be calculated. 

The membership of the NAMAC runs per calendar year until cancellation. Cancellations must be submitted before December 1 of the current calendar year.

New members

The above rates apply to new members. When a membership is entered into during the year part of the rates for the rest of the year will be charged. For memberships that start after November 1 of the running year the fee of the next year will also be charged.

Existing members

Existing members who do not cancel before December 1 receive their membership card in the second half of December. This membership card has a QR code by which you have free access to our fairs. The membership card is valid only after we have received the payment of the membership fee.

Some of our international members pay automatically. Automatic payment will be done in the second half of December. When you pay manually, we would like to receive payment before January 15th.