Blog: De volgende drie jaar

Zaterdag 5 mei vond de voorjaarsclubdag plaats in het Bomencentrum in Baarn. Voor wie het gemist heeft: een impressie van deze geslaagde dag is hier te vinden. Tijdens de algemene ledenvergadering werd mijn voorzitterschap voor drie jaar verlengd, nadat ik na het aflopen van mijn eerste termijn van drie jaar mij herkiesbaar had gesteld voor een tweede termijn. Dat gaf mij de gelegenheid om vooruit te kijken en de plannen in de (nabije) toekomst te ontvouwen.

Het realiseren van een voorzichtige ledengroei is ook voor de komende jaren een van de doelen. Ten opzichte van 2015 is het ledenbestand met 2,5 % gegroeid. In tijden waar veel verenigingen te kampen hebben met een reductie van leden, is dat een mooie prestatie van de NAMAC. De verhouding jongeren-ouderen blijft echter scheef. Slechts 10,3 % van de leden is 40 jaar of jonger. Sinds 2015 is dit percentage niet veranderd, de initiatieven van de afgelopen jaren gericht op jongeren ten spijt. Om de NAMAC toekomstbestendiger te maken, dient deze groep robuuster te worden. Tijd voor actie dus!
Deelname aan evenementen die een wat jongere doelgroep trekken, is een van de realistisch uitvoerbare opties. Zo is de NAMAC eind mei te vinden op het Youngtimer event in Amsterdam en inventariseren we op welke nieuwe plekken we nog meer acte de présencewillen geven. Met nieuwe, in het oog springende banners verwachten we een hoge attentiewaarde. Deze banners worden tevens beschikbaar gesteld aan de regio’s.
Hoog op het verlanglijstje staat meer samenwerken met fabrikanten en (web)winkels, teneinde als vereniging aanbiedingen en speciale miniaturen te kunnen bieden. Dat kan de NAMAC, bovenop de voordelen die een lidmaatschap al biedt, nog aantrekkelijker maken. Naar ons idee wordt de drempel voor jongeren om lid te worden daarmee sterk verlaagd.

Tijdens de clubdag kwam de financiële status van de NAMAC ter sprake. Het eigen vermogen is groot. Dat maakt de vereniging gezond. We zijn goed ingedekt tegen eventuele tegenvallers. Of, anders benaderd, er is voldoende ruimte om meer uit te geven. De financiële weergave leverde een kritische vraag op uit het publiek: wat gaan we met al dat geld doen? Laten we voorop stellen dat geld altijd verstandig moet worden uitgegeven. Een goede buffer is uiteraard nooit een reden om onnadenkend geld te spenderen. Om goede keuzes te maken, moet een tweetal zaken goed in ogenschouw worden genomen.
Ten eerste is het verhogen van structurele (jaarlijks terugkerende) kosten, die uiteindelijk leiden tot het interen op het eigen vermogen, een risico voor de financiën op de langere termijn, zeker als deze kosten onontkoombaar zijn. Een eenmalige grote uitgave is overzichtelijker, maar vraagt heel duidelijke tekst en uitleg tijdens een ledenvergadering, met name als dat leidt tot een negatief resultaat in een jaar.
Ten tweede bestaat op termijn een risico op ledenafname (en daarmee inkomsten) door overlijden en is het succes van de NAMAC-beurs in Houten (de andere belangrijke inkomstenbron) geen zekerheid. Je kunt beter voorbereid zijn op tegenvallers, dan te laat reageren wanneer zo’n situatie zich voordoet. Dit is tevens de reden om dit jaar stil te staan bij de hoogte van de contributie, om ook in de toekomst minimaal te kunnen doen wat we nu doen. Als het kan om zelfs nog meer service en kwaliteit te leveren dan we nu al doen.
Genoeg stof om als bestuur over na te denken. De komende tijd nemen we jullie mee in de besluiten die we nemen. Tips zijn altijd welkom via voorzitter@namac.nl.

Nog een zijstapje naar de verzameling: als achtergrondfoto heb ik gekozen voor de 1:18 Citroën C4 Cactus van Norev. Een ontzettend leuke keuze van deze Franse fabrikant! Geduldig wacht ik op de door mij bestelde blauwe en witte pre-facelift variant met beroemde ‘airbumps’. Juist dit soort verrassingen maken het verzamelen een feestje!