Disclaimer

De Nederlandse Algemene Miniatuur Auto Club (NAMAC) stelt de informatie en documenten op haar
website met veel zorg samen, maar kan niet instaan voor de juistheid ervan.

In geen geval is NAMAC aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie of documenten. Alle op deze website voorkomende afbeeldingen en merknamen van NAMAC, evenals de afbeeldingen en merknamen van alle zakenpartners van NAMAC, zijn auteursrechtelijk en merkrechtelijk beschermd en mogen niet zonder toestemming van NAMAC worden gebruikt, op welke wijze dan ook.

Alle handelsmerken, alle handelsnamen, dienstmerken en logo’s zijn eigendom van hun
respectievelijke eigenaren, ze worden alleen ter informatie gebruikt. De handelsmerken en logo’s die op de modellen worden weergegeven, zijn geen advertenties. Ze zijn gereproduceerd om de historische waarheid te respecteren.