Uitlaatkleppen

Geef een kleine advertentie op voor plaatsing in
‘Auto in Miniatuur’

Leden van de NAMAC hebben de mogelijkheid gratis kleine advertenties te laten plaatsen in het clubblad Auto in Miniatuur. De advertenties bestaan alleen uit tekst, met een maximum van 300 tekens. De advertenties moeten uiteraard een relatie hebben met de activiteiten van de vereniging. Advertenties met een commerciële doelstelling worden geweigerd, daarvoor zijn betaalde advertenties mogelijk.

Plaatsing geschiedt op volgorde van binnenkomst, waarbij de NAMAC het recht heeft de advertentie zonder opgaaf van redenen te weigeren. Per nummer wordt één advertentie geaccepteerd. Bij plaatsgebrek is overloop naar een volgend nummer mogelijk. Vul onderstaand formulier volledig in voor een juiste afwikkeling.

Persoonlijke gegevens

Naam

Adres

postcode

Woonplaats

E-mailadres

Telefoonnummer

Lidmaatschapsnummer

Ik wil graag een advertentie plaatsen in Auto in Miniatuur.

Rubriek

Advertentietekst
Geef uw tekst op compleet met de gewenste vermelding van naam en contactgegevens (zoals telefoon/e-mail), maximaal 300 tekens.

De redactie van Auto in Miniatuur behoudt zich het recht voor de advertentietekst in grootte aan te passen.

Vul de code in: captcha