Bekijk en bestel hier de nieuwe NAMAC-truck!

Dit is het door WSI geproduceerde miniatuur in schaal 1 op 50 van de NAMAC promotietruck, zoals die sinds enige tijd door Nederland rijdt. De echte combinatie is van transportbedrijf Ben Becker uit Soest, wij mogen zijn trailer als rijdende reclame voor de club gebruiken.

In samenspraak met Ben Becker en WSI hebben we ervoor gekozen de trailer te koppelen aan een Scania ‘Next Gen’ 4×2 trekker, die ook in werkelijkheid vaak deze trailer op de schotel heeft. Uiteraard is het een prachtig gedetailleerd en kloppend model, zoals we dat van WSI gewend zijn en dat zijn prijs van € 132,50 (inclusief verzending, voor leden) ten volle waard is. Dit is een andere prijs dan is vermeld in AIM nr. 5, het verschil zit ‘m uiteraard in de verpakking en verzending.

Het model is gefabriceerd in een oplage van slechts 200 stuks. Het is uitsluitend beschikbaar voor NAMAC-leden, zo lang de voorraad strekt, maximaal één exemplaar per lid. Mocht er heel veel vraag zijn, dan behoudt de NAMAC zich het recht voor een tweede oplage te bestellen.

Aangezien er geen evenementen zijn, kunnen we de truck alleen per post verzenden. Om die reden is de totaalprijs inclusief verzending. Uw bestelling is pas geldig op het moment dat het verschuldigde bedrag op onze rekening staat. We verwachten dat we eind november/begin december kunnen starten met de uitlevering.

Bestuur NAMAC

Prijs WSI NAMAC-promotietruck voor NAMAC-leden: € 132,50, inclusief verzending.
Prijs voor niet-NAMAC-leden: € 150, inclusief verzending.

Maak dit bedrag over op IBAN: NL43 INGB 0000619852 t.n.v. NAMAC
Na betaling is uw bestelling definitief.

Vul de code in: captcha