Op deze pagina vindt u onze statuten.

Mochten hier vragen over zijn kan er contact worden opgenomen met ons via secretaris@namac.nl