NAMAC Najaarsclubdag in Driebergen

Historische grond …

De Algemene Ledenvergadering van de vereniging NAMAC, alias de ‘Najaarsclubdag’, is op 6 november gehouden in de Spijkerzaal van het IVA in Driebergen. Dat is voor de club ‘historische grond’, want hier is van 1973 tot 1984 onze ruilbeurs gehouden.

Wat goed … dat we elkaar hier nu weer eens in levenden lijve konden zien. Natuurlijk waren er hiervoor al twee beurzen met hetzelfde effect, maar na geïmproviseerde versies van de ALV voelde dit bij voorbaat stukken beter. Het werd al gauw gezellig, met een flinke groep leden die elkaar veel te vertellen hadden.
Helaas zijn ons in de afgelopen periode enkele leden ontvallen, waaronder oud-penningmeester Theo Wieringa en recent Jan Spijkerman, met name bekend als regioleider in Noord-Holland Noord. De afgelopen periode, feitelijk ruim anderhalf jaar, is voor de hele maatschappij een lastige periode geweest en – dus – ook voor de NAMAC. Juist daarom is het bijzonder dat het totale aantal leden in ongeveer een jaar met zo’n honderd leden is toegenomen. Er was zelfs één ‘nieuw’ lid aanwezig in de zaal.

Achter de bestuurstafel vond tijdens deze vergadering een ware stoelendans plaats. Verschillende bestuursleden hebben om uiteenlopende redenen hun functie neergelegd. Pieter Groenendyk wàs al vele jaren secretaris en heeft die taak het afgelopen halfjaar ad interim op zich genomen. Herman Teunissen geldt ook als een oudgediende in het bestuur, hij wàs al vele jaren penningmeester. Nu neemt Herman de taak van secretaris op zich, een aanstelling die met applaus werd bekrachtigd. Penningmeester Ronald Zuidema is per deze vergadering vervangen door Walter Lawerman, die na een persoonlijke introductie eveneens met applaus werd onthaald. Er wordt nog gezocht naar mogelijke vervanging van Ferry Dierckxsens als beurscommissaris. Wouter Verhey was ad interim als voorzitter actief. Ondanks alle complicaties moet de club Wouter enorm dankbaar zijn voor wat hij, met name achter de schermen, in anderhalf jaar heeft opgepakt en in goede banen geleid.

We hadden de luxe dat er zelfs twee kandidaten voor het voorzitterschap waren. Bert Siegersma is al vele jaren binnen de NAMAC actief, met name in de nieuwsvoorziening in de H0-schaal. Jaap Bruins stelde zich eveneens kandidaat, zat eerder onder meer in de kascontrolecommissie. Jaap constateerde zelf dat Bert de betere papieren had om voorzitter te worden en trok zich terug. De afhandeling van de begroting voor 2022 is na de vergadering per mail afgehandeld.

De lunch is de aanwezigen door de NAMAC aangeboden. Dick van den Hooff en Henk ’t Hart hebben achterin de zaal op twee lange tafels miniatuurauto’s verkocht. Na de lunch hield Bart van den Acker een presentatie over het bekende automuseum Cité de l’Automobile in Mulhouse.